on 12/29/2015

บริษัท Coretech System ประกาศเปิดตัว Moldex เวอร์ชั่นใหม่ R14.0 : ซอทฟ์แวร์ที่อุตสาหกรรมให้ความเชื่อถือมากที่สุดในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมพลาสติก


วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 บริษัท CoreTech System (Moldex3D) Co., Ltd ผู้ผลิตโปรแกรมเชิงวิศวกรรมพลาสติกที่ได้รับกความ เชื่อถือมากที่สุด เปิดซอฟท์แวร์ตัวเวอร์ชั่นใหม่ ที่มีการปรับปรุงที่สำคัญหลายจุด เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นในงานที่ซับซ้อน โดยการเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการ Simulation เพิ่มความสามารถที่จะใช้กับกระบวนการผลิตขั้นสูง

โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ได้เพิ่ม เพิ่มความสามารถในจุดสำคัญของชุดโปรแกรมคำนวณทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำ ชุดโปรแกรมการคำนวณหรือ (solvers) ที่ถูกปรับปรุงนั้นไม่เพียงแต่ใช้จำนวน Mesh หรืออนุภาคที่ใช้คำนวณน้อยลง แต่ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นถึงแม้จะมีการใช้อนุภาคคำนวณไม่มาก ก็สามารถทำการ Simulate ได้อย่างแม่นยำ และที่สำคัญกว่า ระดับความละเอียดของอนุภาคนั้นมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ใช้อนุภาคการคำนวณหลายแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานที่สุด และก่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด ทำให้เกิดความลื่นไหลและประสิทธิภาพก่อนการประมวณผลขั้นตอนสุดท้าย

หนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดในเวอร์ชั่น R14 คือเทคโนโลยี BLM ในเวอร์ขั่นใหม่ (BLM) หรือ Boundary Layer Mesh

เป็นเทคโนโลยีการสร้างอนุภาคคำนวณหรือ Mesh ที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนในเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้พัฒนาเทคโนโลยี BLM ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น โดยเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องมือการสร้างอนุภาคแบบอัติโนมัติ และยังคงให้อนุภาคการคำนวณที่มีคุณภาพสูง ผู้ใช้สามารถสร้าง Mesh แบบแท่งปริซึมใน Level 5 เพื่อที่จะปรับปรุงความละเอียดบริเวณผิวชิ้นงานและมีฟังก์ชั่นในการซ่อมอัตโนมัติที่จะช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ปัญหา Mesh ที่พบในชิ้นงาน และสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับงานที่ยากและซับซ้อนและลดเวลาการทำ Mesh ลงอย่างมาก

r14-news-01
ภาพที่ 1: In Moldex3D R14.0, สามารถสร้างอนุภาค prismได้ถึง 5 layers ในเทคโนโลยี BLM

นอกจากนี้บริษัท Coretech system ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาความสามารถการ simulation ขั้นสูงกับ ชิ้นงานมวลเบา (Lightweight product) Moldex3D R14.0 นั้นได้ช่วยให้ผู้ใช้งานนนสามารถออกแบบชิ้นงานเสริมแรงด้วย Fiber หรือ FRP  ได้ดีขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Moldex3D Digimat-RP   ซึ่งเป็นฟังกัชันใหม่ ที่แสดงให้เห็นว่า Moldex3Dทุ่มเทความสำคัญกับชิ้นงาน FRP มากซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Moldex3D ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการจำลองเกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติกและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ในวัสดุที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมของการพัฒนาชิ้นงาน FRP ใช้ก้าวไปข้างหน้า “เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับบริษัท Core Tech System เพื่อสร้างเทคโนโลยี Digimat-RP ให้พร้อมใช้งานใน Moldex3D สำหรับลูกค้า ในการเพิ่มความสามารถในกระบวนการขึ้นรูปและการออกแบบ FRP นั้นเกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” Dr. Roger A. Assaker CEO ของบริษัท e-Xstream engineering และหัวหน้าส่วนงาน Material Strategist ของ MSC Software.

อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการ Simulation สำหรับ Resin Transfer Molding (RTM) อีกหนึ่งความมุ่งมั่น ที่ Coretech System มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัสดุเสริมแรง ซึ่งตอนนี้ Moldex3d สามารถ Simulation ชิ้นงานซับซ้อนและยุ่งยาก กับวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงกลไกอยู่ตลอดเวลาในชั้นที่มากมายในโครงสร้างของ Fiber จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ RTM

r14-news-02
Figure 2: ฟังก์ชั่นใหม่ของ Resin Transfer Molding ใน Moldex3D R14.0 สามารถแสดงพฤติกรรมการไหลในแต่ละความหนา ของชิ้นงานอย่างชัดเจน เพื่อ ช่วยในสำหรับการออกแบบใบพัดกังหันลม

เทคโนโลยี Hot Runner Steady (HRS) การวิเคราะห์ นี้ยังมีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ที่จะแก้ปัญหาโดยตรงในเรื่อง ความสมดุลในการไหลในปัจจุบัน ชุดคำนวณของ Moldex3D จะทำให้ วิเคราะห์การไหลของ  Hot Runner ได้แม่นยำขึ้นและคำนวณได้รวดเร็วกว่าเดิมถึง 15 เท่าแต่ยังคงความแม่นยำเหมือนเดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือหาการออกแบบที่ดีที่สุดได้ในระยะเวลาที่น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือ Productivity ได้โดยตรง

r14-news-03
รุปที่ 3: การคำนวณของ ระบบ HRS แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำเช่นเดิมในขณะที่ทำการคำนวณเร็วขึ้นอย่างมากถึง 15 เท่า

Dr. Venny Yang, ประธานของบริษัท CoreTech System (Moldex3D) กล่าวว่า “ปณิธานหลักของเราคือช่วยให้ลูกค้านั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโลกของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งนี้ทำให้เรายังคุยพูดคุยกับลูกค้าและฟังเสียงตอบรับและความต้องการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์และจะสามารถช่วยทุกท่านในการออกแบบและผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีคุณภาพ” และ Dr. Venny Yang ยังกล่าวอีกว่า “R14.0 เวอร์ชั่นใหม่ของ Moldex3D ที่ออกมานั้น จะเป็นเงาสะท้อนของจุดมุ่งหมายของเราที่ได้รวบรวมเอาคำตอบสำหรับความต้องการในจุดต่างๆของลูกค้า และการพัฒนาความสามารถของการ Simulation สำหรับกระบวนการขั้นสูงและการปรับปรุงซอฟท์แวร์ในหลายๆจุด ประสิทธิภาพของชุดคำนวณตัวใหม่ ซึ่งจะนำประโยชน์นานับประการมาสู่ลูกค้าของเราเพื่อแข่งขันในตลาดต่อไป”

Moldex3D R14.0 พร้อมแล้วสำหรับคุณ. สำหรับราคาและรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทาการ ข้อมูลเพื่อเติมเกี่ยวกับ Moldex3D R14.0 สามารถชมได้ในหน้าหลัก Moldex3D เวอร์ชั่น R14.0

About CoreTech System (Moldex3D)
บริษัท Coretech System จำกัด (Moldex3D) ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 จัดทำชุดซอฟแวร์เพื่อการแก้ปัญหางานจำลองแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  “ Moldex ” สำหรับอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน  “ Moldex3D ” มีผู้ใช้ทั่วโลก โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและทางเลือกรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม  Coretech ได้ขยาย การขายไปทั่วโลก และเครือข่ายการให้บริการไปสู่ท้องถิ่น ทันที อย่างมืออาชีพ  ปัจจุบัน Coretech นำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการพัฒนา เพื่อรูปแบบการออกแบบที่ดี ลดระยะเวลาตลาด ได้รับผลตอบแทนการลงทุนสินค้ามากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.moldex3d.com.


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team