ลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ระบบ runner – วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของMoldex3D ช่วยให้การจำลองรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

on 07/02/2015

การออกแบบเพื่อการผลิต (Design for Manufacturing, DFM) ในการผลิตแม่พิมพ์หมายความว่านักออกแบบแม่พิมพ์จะประเมินความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตแม่พิมพ์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ นักออกแบบแม่พิมพ์ยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งความสมดุลในการไหล ความเค้นโครงสร้าง และค่าความเผื่อของงานประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตแม่พิมพ์จะประสบความสำเร็จ   DFMช่วยให้นักออกแบบแม่พิมพ์สามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบแม่พิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการฉีดขึ้นรูปได้สำเร็จและช่วยให้บรรลุเป้าหมายการผลิตอื่นๆ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การออกแบบชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบาและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

 

ในขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์แบบดั้งเดิมนั้น นักออกแบบแม่พิมพ์จะต้องตัดสินใจถึงจำนวนและตำแหน่งของ gate ทั้งหมดเป็นสิ่งแรก จากนั้นวาดระบบ runner ที่สมบูรณ์ขึ้นในขั้นเริ่มต้นของการออกแบบแม่พิมพ์ ต่อมานักออกแบบแม่พิมพ์จะใช้ซอฟต์แวร์การจำลองการเติมในแม่พิมพ์เพื่อวิเคราะห์ว่าระบบการจัดส่งพอลิเมอร์หลอมเหลวสามารถทำให้เกิดความสมดุลในการไหลได้หรือไม่ หลังจากงานที่ได้กล่าไว้วข้างต้นทั้งหมดเสร็จสิ้น นักออกแบบแม่พิมพ์จะจัดรูปแบบท่อหล่อเย็น, ระบบการปลดและการออกแบบฐานแม่พิมพ์อื่นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ความสมดุลในการไหลเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจในกระบวนการ DFM

 

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นในช่วงเริ่มต้น, Moldex3D ได้แนะนำคุณลักษณะใหม่ที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลการจำลองอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วในการประมวลผลและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยความถูกต้องในการการวิเคราะห์ความสมดุลของการไหลก็ยังคงได้รับการปรับปรุงอย่างมาก นอกจากนี้ใน Moldex3D R13 รุ่นล่าสุด ผู้ใช้สามารถเรียกใช้การวิเคราะห์แบบจำลองได้โดยไม่ต้องนำเข้าระบบ runner ที่สมบูรณ์ เพียงแค่จะต้องระบุตำแหน่ง gate ซึ่งความถูกต้องในการจำลองอยู่ในระดับเดียวกับความถูกต้องของ project ที่มีระบบ runnerสมบูรณ์

 

การแก้ปัญหานี้จะขึ้นอยู่กับการจำลองเชิงตัวเลขแบบ 3D หมือนกับ project การวิเคราะห์ที่มีระบบ runner ที่สมบูรณ์ โดยเป็นไปตามสภาวะการนำส่งพอลิเมอร์หลอมเหลวที่กำหนดไว้และกฎของการอนุรักษ์พลังงานของ gate ช่วงที่การไหลเกิดความสมดุล   ในการวิเคราะห์การเติมก็ยังมีการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกเพื่อให้ได้ความถูกต้องในการวิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ที่มีระบบ runner ที่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้สามารถลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ runner และตัดสินใจถึงจำนวนและตำแหน่ง gate ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงสามารถลดเวลาในการออกแบบซ้ำหลังจากเพิ่มระบบ runner ลงได้

 

ใช้กรอบโทรศัพท์มือถือ (รูปที่ 1) เป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและวิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D

 

simplify-runner-system-analysis-moldex3d-enhanced-solution-provides-a-quicker-and-reliable-simulation-1
รูปที่ 1 ตำแหน่ง gate และการกระจายความหนาของผลิตภัณฑ์

 

ในกระบวนการการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม (รูป. 2-ซ้าย) นักออกแบบแม่พิมพ์จะต้องสร้างระบบ runner ที่สมบูรณ์ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่ง gate ในขณะที่กระบวนการวิเคราะห์ของวิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D (รูปที่. 2-ขวา) ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้โดยตรงด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองโดยไม่ต้องสร้างระบบ runner จากรูปที่แสดงด้านล่างพบว่าความถูกต้องในการจำลองของผลการวิเคราะห์ที่มี gate ทั้งสองการวิเคราะห์มีค่าเกือบจะเหมือนกัน

 

 simplify-runner-system-analysis-moldex3d-enhanced-solution-provides-a-quicker-and-reliable-simulation-2 simplify-runner-system-analysis-moldex3d-enhanced-solution-provides-a-quicker-and-reliable-simulation-3
รูปแบบที่มี runner
การออกแบบอย่างรวดเร็วโดยไม่มีรูปแบบ runner
รูปที่ 2 การเปรียบเทียบผลการจำลองของกระบวนการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม (ซ้าย) และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D (ขวา)

 

นอกจากนี้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D ยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ gate โดยมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในรถยนต์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง (รูปที่. 3) ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D ผู้ใช้สามารถศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลในแต่ละพื้นที่ของ gate และระบุประตูที่มีประสิทธิภาพการไหลแย่ได้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่ง gate และเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลในการไหล

 

simplify-runner-system-analysis-moldex3d-enhanced-solution-provides-a-quicker-and-reliable-simulation-4-th
รูปที่ 3 วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D แสดงประวัติการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลในแต่ละพื้นที่ของ gate

 

การจำลองการวิเคราะห์ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการไหลภายในแม่พิมพ์ของพอลิเมอร์หลอมเหลวและคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันข้อบกพร่องและการเสียรูปของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการออกแบบได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้ผู้ใช้ออกแบบชิ้นงานและพารามิเตอร์กระบวนการได้อย่างเหมาะสมและสะดวก วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของMoldex3D สามารถลดเวลาของผู้ใช้ที่ปกติจะต้องใช้เวลาในการสร้างระบบ runner ในกระบวนการจำลองแบบดั้งเดิมลงได้ในขณะที่ยังคงความสามารถในเรื่องการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องสูงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง gate วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นของ Moldex3D จึงเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมที่สามารถช่วยในเรื่องการออกแบบแม่พิมพ์ให้มีความเหมาะสมที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและลดเวลาการจำลองลง นอกจากนี้ความสามารถในการคำนวณที่ดีขึ้นของ Moldex3D ยังทำให้สามารถวิเคราะห์แบบจำลองได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเร่งเวลาในกระบวนการของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของพวกเขาในตลาดโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว


Test drive Moldex3D

Join the thousands of companies using Moldex3D

Talk to Sales

Schedule a product demo with our sales team